Spoed

Bel tijdens openingstijden voor spoedhulp naar de praktijk: 0299 – 65 55 77. Buiten openingstijden van de praktijk (zelfs ’s nachts) kan men voor spoedhulp terecht bij de Tandarts Spoedpraktijk OLVG0900 – 8602. Hou er wel rekening mee dat hieraan kosten verbonden kunnen zijn, bedenk daarom van tevoren of het ongemak misschien kan wachten tot het de eerstvolgende werkdag op de praktijk verholpen kan worden of niet. Bij een ongeval waarbij sprake is van letsel aan het gebit, is de eerste hulp of de tandarts vaak de eerste plek om bij spoed aan te kloppen, maar laat ons daarna de eerstvolgende werkdag weten wat er gebeurd is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden en eventueel kunnen bijdragen aan een spoedig herstel.

De Tandarts Spoedpraktijk OLVG verhelpt overigens ook de ongemakken die niet direct spoed zijn; het is aan de patiënt om te bepalen of het ongemak groot genoeg is om hun hulp in te willen schakelen. De rekening dient u direct na afloop van de behandeling door de Tandarts Spoedpraktijk OLVG te voldoen bij voorkeur met PIN of Credit Card. De factuur krijgt u mee en deze kan als declaratie bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of de behandeling bij de Tandarts Spoedpraktijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Spoed
Orthodontiepraktijk in Monnickendam

Locatie Monnickendam

Vesting 6
Monnickendam

Orthodontiepraktijk in Volendam

Locatie Volendam

Dukaton 23
Volendam