Klachtenregeling

Wij horen graag hoe een bezoek aan onze praktijk is ervaren. De reactie van onze patiënten is voor ons heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten, wij zijn daar heel blij mee! Mocht er toch in onze praktijk of aangaande de behandeling iets voorvallen zijn waar vragen of zorgen over zijn ontstaan, blijf er dan niet mee lopen maar leg dit gerust aan ons voor. We zullen er alles aan doen om ook daarin van dienst te zijn en zullen het probleem proberen op te lossen op een manier die alle partijen tevreden stelt.

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat iemand ook na het kenbaar maken van een eventuele klacht niet tevreden is. Het is dan mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen bij onze praktijkmanager. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de manager(s) en/of de orthodontist genoeg zijn. Als er daarna toch behoefte is aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen de patiënt en de zorgaanbieder waarover de klacht is ingediend bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschillen

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt de klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of de klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kan men terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachten
Orthodontiepraktijk in Monnickendam

Locatie Monnickendam

Vesting 6
Monnickendam

Orthodontiepraktijk in Volendam

Locatie Volendam

Dukaton 23
Volendam