Kwaliteit

De patiënt staat bij ons op de eerste plaats. Daarom streven we naar de best mogelijke orthodontische behandelingen, met aandacht voor iedere patiënt. We werken om die reden voortdurend aan onze vakkennis middels vakliteratuur en bij- en nascholing, het verbeteren van de zorg en we gebruiken up to date behandelmethoden. Daarvoor hanteren we procedures die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de tandheelkundige zorg, en onze kwaliteitsmanager handhaaft de naleving hiervan. Tanden zijn levend materiaal en het blijvend gebit is een eenmalig geschenk waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden wil het een leven lang meegaan. Om aan onze patiënten te laten zien dat bij ons de kwaliteit hoog in het vaandel staat, hebben we een aantal certificaten, keurmerken en lidmaatschappen van onze praktijk met betrekking tot orthodontie hieronder op een rijtje gezet.

ISO 9001 proof

Dit is dè internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. Hierin staan de normen voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kan worden om de klanttevredenheid te verhogen, o.a. door te voldoen aan de eisen van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving. Het keurmerk geeft aan dat de praktijk en het gehele team voldoen aan de eisen en normen die gesteld worden aan onder andere kwaliteit, veiligheid, patiëntvriendelijkheid, patiënttevredenheid, hygiëne en efficiency.

HKZ Proof

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit betekent dat onze instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dat houdt in dat onze praktijk goed georganiseerd is, cliënten en hun belangen centraal stelt, klachten correct afhandelt, werkt op hoog professioneel niveau, continue werkt aan optimalisering van de geboden zorg, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, cliënten en de overheid worden gesteld.

IGZ Proof

IGZ Proof betekent dat we volgens het inspectiekader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoende maatregelen hebben getroffen, ingevoerd èn geborgd, zodat de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd zijn. In het kort gezegd betekent dit dat onze praktijk volgens de richtlijnen van de IGZ voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

NVvO Kwaliteitskeurmerk

Alleen orthodontisten die voldoen aan de landelijk geldende, door de NVvO opgestelde kwaliteitseisen, mogen het kwaliteitskeurmerk voeren. De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt de kwaliteitsvoorwaarden vast waaraan een orthodontist moet voldoen om voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen (zie Kwaliteitseisen NVvO). Daarnaast moet hij uiteraard voldoen aan diverse wettelijke eisen. Het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten kan de patiënt de zekerheid geven of de zorgverlener aan de kwaliteitseisen van de NVvO voldoet. Ortho Denti is lid van de NVvO, dat geeft onze patiënten de zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd is.

KNMT

Dat wij lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) betekent voor de patiënt dat deze gebruik kan maken van de KNMT-klachtenregeling, indien de patiënt van mening is dat wij zijn of haar klacht niet goed hebben opgelost. De KNMT kan bemiddelen tussen patiënt en behandelaar, of overgaan tot formele behandeling van de klacht, resulterend in een uitspraak. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Daarmee is een goede klachtenregeling voor de patiënt een zekerheid.

EOS

The European Orthodontic Society is een samenwerkingsverband van alle orthodontisten in Europa, met als doel om de kwaliteit van de orthodontie, en alle aspecten van de orthodontie in relatie tot de andere disciplines in de tandheelkunde, in Europa op een hoog peil te houden. Hun doel is de ontwikkeling van de orthodontie en zoekt de vooruitgang van orthodontie onder alle aspecten van de tandheelkunde, in praktijken, ziekenhuizen en universiteiten in heel Europa. Elk jaar organiseert de EOS een congres voor orthodontisten van over de hele wereld.

NVOS

Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie; het lidmaatschap hiervan maakt het mogelijk de cursussen en congressen van deze vereniging over de nieuwste kennis en ontwikkelingen op het gebied van orthodontie te volgen.

Kwaliteit
Orthodontiepraktijk in Monnickendam

Locatie Monnickendam

Vesting 6
Monnickendam

Orthodontiepraktijk in Volendam

Locatie Volendam

Dukaton 23
Volendam